Høsten er tid for jordprøver

Hvert 5. til 8. år tar vi jordprøver, for å følge med på utviklingen av næringsstoffer, mineraler og pH i jorda. På grunnlag av resultatene lager vi gjødsel- og kalkingsplan for eiendommen, slik at vi tilfører det nødvendige for å dyrke de ulike vekstene vi trenger i drifta.

Prøvene blir analysert av Eurofins, et norsk laboratorium i Moss, så i løpet av vinteren har vi alt på plass.