Inn på tunet

Siden 2005 har vi holdt på med Inn på Tunet –virksomhet her på gården. Vi ble i 2012 offisielt godkjent av Matmerk som «Inn på Tunet»- gård. Les mer om ordningen og hva dette innebærer ved å trykke på logoen til høyre.

Tilbudet her på gården er delt i 3:

Alternativ skoledag

Et tilbud til enkeltelever fra Li Ungdomsskole, brukt både som «premie» eller som alternativ læringsarena for elever som har ekstra utfordringer eller som trenger ekstra utfordringer. Grupper på inntil 4 elever på ulike ukedager.

Åsa Perbjørs har gjennom en årrekke vært hovedlærer i dette tilbudet og har skrevet hovedoppgave om “Bondegården som motivasjonsfremmende undervisningsarena” , last ned dokumentet her (på svensk)

Vi jobber med dyrestell og lettere gårdsarbeid, og fletter dette inn i praktisk-pedagogisk opplegg under kyndig ledelse av spesialpedagoger fra Li skole og Tomas som bonde. Det er elevene som lager lunsj.

Arbeidstrening

Vi tilbyr arbeidstrening med basis i gårdens ressurser, det dreier seg om dyrestell, vedlikehold av maskiner og bygninger, planteproduksjon, grøntvedlikehold og foredling av gårdens produkter. Vi har fokus på oppmøte, innsatsvilje og positive erfaringer, dessuten måltider og ernæring i hverdagen. Ta kontakt om du har behov og ideer vi kan diskutere sammen.

Fritidsgruppe

Både på dag- og kveldstid arrangerer vi fritidsgrupper for deltakere gjennom Nittedal Kommune. Vi har fokus på hyggelig sosialt samvær og god mat, samtidig som vi utfører ulike gårdsoppgaver etter årstid og hva vi har lyst til. Både Tomas og Kjell jobber med dette.