Siden 2005 har vi holdt på med Inn på Tunet –Logo_iptvirksomhet her på gården. Vi ble i 2012 offisielt godkjent av Matmerk som «Inn på Tunet»- gård. Les mer om ordningen og hva dette innebærer ved æ trykke på logoen til høyre.

Tilbudet her på gården er delt i 2:

Alternativ skoledag

Et tilbud til enkeltelever fra Li Ungdomsskole og Kirkeby barneskole, brukt både som «premie» eller som alternativ læringsarena for elever som har ekstra utfordringer eller som trenger ekstra utfordringer.

_BKF15473 _BKF15539

Inntil 4 elever hver fredag..

Jobber med dyrestell og lettere gårdsarbeid, elevene lager lunsj. Tomas jobber med dette.

Grønt Arbeid

På oppdrag fra NAV har Miljøhuset Gnisten gjort avtale med oss om Grønt Arbeid for 5 MiljohusetGnistenLogodeltakere. Deltakerne har historie innen rus og /eller psykiatri. Vi jobber opp mot det øvrige arbeidstrenings-tilbudet i Miljøhuset Gnisten, og har stor nytte av miljøarbeidere hos NAV. Disse gir på en fin måte viktig drahjelp og motivasjon hos deltakerne.

2013-08-12 09.30.47

Vi jobber med gamle bygg

Vi har fokus på oppmøte, regelmessighet og nettverksbygging. Arbeidsoppgavene spenner fra dyrestell, snekring, vedlikehold av bygninger og maskiner, hagebruk og naturpleie. Fysisk aktivitet og tilberedning av måltider er også viktige momenter. Kjell jobber med dette.

Frokost i Solstua

Frokost i Solstua

1-CIMG1260

Koseterapeuter

Nabogården Kirkerud har tilsvarende tilbud, med hovedfokus på hagebruk, skog, natur og musikk.

"Fortet" i full produksjon

«Fortet» i full produksjon

lefse

Lefsebaking