Siden 2005 har vi holdt på med Inn på Tunet –Logo_iptvirksomhet her på gården. Vi ble i 2012 offisielt godkjent av Matmerk som «Inn på Tunet»- gård. Les mer om ordningen og hva dette innebærer ved å trykke på logoen til høyre.

Tilbudet her på gården er delt i 2:

Alternativ skoledag

Et tilbud til enkeltelever fra Li Ungdomsskole, brukt både som «premie» eller som alternativ læringsarena for elever som har ekstra utfordringerller som trenger ekstra utfordringer.Grupper på inntil 4 elever hver fredag..

Vi jobber med dyrestell og lettere gårdsarbeid, og fletter dette inn i praktisk-pedagogisk opplegg. Det er elevene som lager lunsj. Tomas jobber med dette.

Arbeidstrening

Miljøhuset Gnisten
I samarbeid med Miljøhuset Gnisten tilbyr vi arbeidstrening og meningsfull arbeidsdag for ulike grupper.  Vi jobber opp mot det øvrige arbeidstrenings-tilbudet i Miljøhuset Gnisten, og har stor nytte av miljøarbeidere hos NAV. Disse gir på en fin måte viktig drahjelp og motivasjon hos deltakerne.

2013-08-12 09.30.47

Vi jobber med gamle bygg

Vi har fokus på oppmøte, regelmessighet og nettverksbygging. Arbeidsoppgavene spenner fra dyrestell, snekring, vedlikehold av bygninger og maskiner, hagebruk og naturpleie. Fysisk aktivitet og tilberedning av måltider er også viktige momenter. Kjell jobber med dette.

1-CIMG1260

Koseterapeuter

lefse

Lefsebaking