Stell

Geiter er hardføre og trivelige dyr. For at de skal holde seg slik er det enkelte ting å passe på igjennom året.

Klauvpleie
Geiter har klauver som vokser med ulik hastighet. Dette varierer både individuelt og med hva slags underlag geitene går på. Uansett må man jevnlig kontrollere beina til dyra. Enkelte av våre geiter kan med fordel klauvskjæres hver annen måned, mens andre kan ha lengre intervaller. Klauvstell må iallfall skje 3 ganger årlig, mest hensiktsmessig er det kanskje da ved beiteslipp, etter beiteslutt og ved nyttår.

En god forklaring på klauvpleie finner du her (på engelsk):
http://www.boergoatshome.com/hooves.php

Det finnes flere utgaver av klauvtenger, her er øverst en liten utgave som ligger veldig godt I hånda. Tuppen på bladene er praktiske å rense sålen med.

Snylter- og lusebehandling
Vår, sommer og høst er det som oftest nødvendig med snylter- og lusebehandling. Snyltebehandlig skal man imidlertid ikke utføre for ofte dersom det ikke er nødvendig. Dette for å unngå utvikling av resistens hos snylterne. Få veterinæren til å ta avføringsprøver for å avdekke behovet. Ved å unngå beiting på samme sted mer enn en periode i beitesesongen er man med på å redusere smittepresset naturlig. Sambeiting med andre dyr har også positiv effekt.

De siste årene har vi foretrukket «Pour-on midler», som skal ta både innvendige og utvendige snyltere, og som bare påføres langs ryggraden. Det finnes flere midler i handelen, både Ivomec og Eprinex. Begge disse er også reseptpliktige, og selv om det er lettvint å behandle, er det viktig å vite om behovet er tilstede. Disse midlene tar ikke bendelorm, da er det Panacur i dobbelt dose som gjelder. Ta kontakt med veterinæren. NB! Husk at geiter ofte skal ha større dose av disse midlene, fra 50 til 100 % større dose enn sau.

Panacur-dosen for geiter er oppjustert med 50 % i forhold til annet småfe. Middelet gis med doseringssprøyte i munnen.

Coopersect gis ved å påføre væsken langs ryggen, fra skulderbladene og bakover.

Eprinex påføres også langs ryggraden, enkelt og uten fare for å gjøre feil. Dosen er 50 % høyere enn for storfe

Ivomec pour-on gjøres på samme måte som Eprinex

Vaksinering

2-6 uker før kjeing varksinerer vi mot Pulpanyresyke. Dette er en sykdom som kan ramme de største og flottelse dyra, og kommer som en følge av oppblomstring av uønskede organismer I vomma.

Image Created by Iconasys Shutter Stream

Her bruker vår veterinær et middel som heter Covexin 8.

Neste sprøyte er mot Kosidier, og gis 1 uke etter beiteslipp.

Her bruker vi Baycox, som gis med doseringssprøyte i munnen.

Dersom man planlegger salg av livdyr til et sted hvor Paratuberkulose er et problem, skal man vaksinere de aktuelle dyra mot dette.. Dette er en sprøyte som skal settes under huden, ca 1 håndsbredd bak bogen. Vaksinen kan lett gi en betennelsesreaksjon, det er derfor viktig at den settes et sted hvor den gir et minimum av irritasjon ved evt hevelse.