Høns

Vi begynte med høns i 1997, samtidig som kalkunprosjektet, og vi har prøvd oss gjennom endel raser: Gul Orpington, Australorps, Sussex, Plymouth Rock, Rhode Island Red, Sort og Blå Italiener, Hvit Wyandotte, Åkerhønefarget Brahma, Dverg Wyandotter og Dverg Kochin.

I mange år som engasjerte hobbyhønseholdere og som styremedlemmer I Oslo og Akershus Hobbyfjærfe har vi deltatt på mange hyggelige og interessante arrangementer. Vi har fått mange gode «hønsevenner» og har lært mye. I 2005 fikk vi dessverre sykdom og måtte avlive alle fjærfe i besetningen. Det var da vi bestemte oss for å begynne med Boer-geit, og nå har vi kun noen få høns til egen husholdning.

For øyeblikket har vi en liten gjeng Dverg Sussex, Dverg Wyandott, noen Dverg Kochin av blandet farge og en krysningsflokk av Sussex og Rød Wyandott. Kyllingene blir kjønnsvisende når faren er rød, og da blir alle hønekyllingene også røde. Flotte, sterke dverg verpehøns.

Krysninger

Dverg Sussex

Dverg Wyandott

Dverg Kochin

Dyra bor I fjøset, og har et eget stort bur på veggen over geitebingen.. De får variert for, blant annet med grønnsaker av alle slag, urter, brød og kraftfor.

Vi holder høns som en del av et variert husdyrhold, og det gir mat i fryseren og til grillen sommerstid. Ikke har vi det vitenskaplig stadfestet, men vi synes eggene våre smaker annerledes enn de som er gjennomlyst og stemplet. Smaken vurderes gjennom: munn, lukt, syn og ikke minst gjennom tanken på hvor dyret kommer fra og hvordan de har det. Eggene er til eget konsum og om våren klekker vi noen kull med kyllinger.

Vi er medlem i Oslo og Akershus Hobbyfjærfe og Norges Rasefjærfeforbund, og tar i så måte hobbyen videre ut til folket i form av utstillinger, medlemsmøter, kurs m.v.