Tid for å bestille kjekjøtt

Lysere dager, vi gleder oss til våren og er klare med slakting i slutten av februar.

For kjekjøttet har vi tre varianter på oppdeling, grovdelt, findelt og grilldeling. Pris kr 175/180 pr kg

Les mer og gjør din bestilling på gårdsutsalg 🙂