Nassene ser ut til å trives med bolle og brød fra Meny Åneby og selvfølgelig litt kraftfôr. 
De har i disse dager besøk av alle seks 8-klassene fra Li skole. Dvs ca 150 elever, og de fleste vil inn til nassene. 
Nassene digger å få besøk, de løper, smaker og biter i elevene, noe som igjen gjør at elevene løper og grisene etter 

🐷 …