Mellom regn- og haglskurer har vi endelig fått dyra ut på beite. Kalver, griser, fjærfe og geiter. OG nå håper vi på varme, sol og skikkelig sommer, det trenger vi både folk og dyr 😉

Her er en video av geitene :

jorde

kalvebeite

Kalvene koser seg på bjørkebeitet

griseforing

Godt at grisene har overdekket forplass i alt regnværet.