Det var med STOR overraskelse vi i starten på februar fikk melding om at vi var tildelt Miljøprisen for 2013 i Nittedal. Utrolig hyggelig og inspirerende, en pris vi setter høyt. Gårdsdrifta vil alltid påvirke miljøet, nærområdet og landskapet. Vi mener derfor at det er viktig å vise lokalsamfunnet at bonden er en stolt forvalter av matproduksjon, kulturarv og tradisjoner.

Vi ønsker å bidra med lokal matproduksjon, bevaring av kulturlandskapet, vern av matjord, ta gode avgjørelser rettet mot miljøvern, være til inspirasjon, dele lærdom, gi livet mening for flere, bygge gode relasjoner til «ikke bønder», påvirke politikere til gode avgjørelser lokalt og ikke minst etterleve vårt motto: «det handler om folk og dyr».

TUSEN TAKK!Project1