Kjell la ned mange timer i en stor og omfattende søknad til «Innovasjon Norge» vår og sommer 2012. Noe som ga gode resultater. Vi fikk full pott på søkesum, noe som igjen har medført en storstilt (sett med våre øyne) rehabilitering av den lange røde låven.

IMAG0578 - Kopi - Kopi - Kopi

Firma Gislebye Bygg AS  har jobben med de 300 kvadratmeterne med låve som skal bli kaldt geitefjøs og maskin lager. Flinke karer som finner løsninger selv om det er skjevt og vanskelig. Vi gleder oss til ferdig resultat våren 2014.


IMAG0474IMAG0478IMAG0472IMAG0689